Πού δραστηριοποιούμαστε

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia αποτελεί ένα Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με δραστηριότητα σε 11 χώρες. Με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, πολυσχιδή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των εταιρειών που τον απαρτίζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ο Όμιλος Olympia συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο μέλλον.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος Olympia δραστηριοποιείται με τέσσερις εταιρείες (Public, SUNLIGHT, Westnet και SoftOne), όπως και στην Κύπρο (Public, Westnet, SoftOne), ενώ στην Πολωνία κυριαρχεί στις τηλεπικοινωνίες με την PLAY. Ο Όμιλος Olympia έχει δραστηριότητα σε Βουλγαρία και Ρουμανία με τη SoftOne και ισχυρή παρουσία σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ιταλία με τη SUNLIGHT. Τέλος, αναπτύσσεται στις Σκανδιναβικές χώρες (Εσθονία, Πολωνία, Φινλανδία και Σουηδία) με την AASA.