Φιλοσοφία & Αποστολή

Πίστη για το αύριο
Η Olympia είναι ένας Διεθνής Επενδυτικός Όμιλος, με παρουσία σε 10 χώρες. Με συνέπεια στην επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία του από το 1980, ο Όμιλος Olympia έχει στο DNA του τη φιλοσοφία του επιχειρείν και θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο αύριο. Αυτή είναι και η παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Στον Όμιλο Olympia πιστεύουμε και στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Το όραμά μας είναι η δημιουργία αξίας για τις εταιρείες του Ομίλου μας και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και έχουμε παρουσία.

Πρεσβεύουμε την επιχειρηματική αυτονομία και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας που μας απαρτίζει, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε το μοντέλο της Μακροδιοίκησης σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας.

Διερευνούμε και αναλύουμε επιχειρηματικές δυνατότητες με σύγχρονα, τεχνοκρατικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Δημιουργούμε αξία, τόσο για τους μετόχους του Ομίλου μας, όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες λαμβάνει χώρα η επιχειρηματική μας δράση.

Το επιχειρηματικό μας αποτύπωμα έχει εξίσου σημαντική συμβολή στο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.