Το επενδυτικό μας προφίλ

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia έχει μετεξελιχθεί σε έναν δυναμικό πολυεθνικό οργανισμό, με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και προσήλωση στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του και την ακόμη πιο επιτυχημένη ανάπτυξή του στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την επενδυτική φυσιογνωμία του και να διευρύνει τις στρατηγικές του δυνατότητες. Παράλληλα, ενισχύει την επιχειρησιακή του διαφοροποίηση, διευρύνοντας την ήδη πολυσχιδή δραστηριότητά του σε κλάδους όπως τα δίκτυα λιανικής και η χονδρική πώληση, η βιομηχανία, το real estate, οι τηλεπικοινωνίες, η ανάπτυξη λογισμικού κ.ά.

Ο Όμιλος Olympia παραμένει προσηλωμένος στην ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη δυναμική πορεία του. Μέσω των στρατηγικών τοποθετήσεών του και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, είναι σε θέση να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και, ειδικότερα, να:

- Αναγνωρίζει την αξία και τις προοπτικές κάθε επένδυσης.
- Διαθέτει κεφάλαια ειδικά για επενδύσεις και εξειδίκευση στη διοίκηση και τη διαχείριση χρόνου.
- Παρέχει στρατηγικές συμβουλές.
- Αναπτύσσει ισχυρές συνεργασίες.
- Αξιοποιεί την βαθιά γνώση του στις επενδύσεις και την σύναψη συμφωνιών.
- Εστιάζει στις αγορές που έχει τεχνογνωσία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ OLYMPIA

2017 - Κατεβάστε το PDF
2016 - Κατεβάστε το PDF