Πού δραστηριοποιούμαστε

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia αποτελεί ένα Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με δραστηριότητα σε 9 χώρες. Με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, πολυσχιδή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των εταιρειών που τον απαρτίζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ο Όμιλος Olympia συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο μέλλον.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος Olympia δραστηριοποιείται με τέσσερις εταιρείες (Public, SUNLIGHT, Westnet και SoftOne), όπως και στην Κύπρο (Public, Westnet, SoftOne), ενώ στην Πολωνία κυριαρχεί στις τηλεπικοινωνίες με την PLAY. Ο Όμιλος Olympia έχει δραστηριότητα σε Βουλγαρία και Ρουμανία με τη SoftOne και ισχυρή παρουσία σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Γερμανία με τη SUNLIGHT.