Πού δραστηριοποιούμαστε

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia αποτελεί ένα Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με δραστηριότητα σε 10 χώρες. Με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, πολυσχιδή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των εταιρειών που τον απαρτίζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ο Όμιλος Olympia συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο μέλλον.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος Olympia δραστηριοποιείται με πέντε εταιρείες (Public, SUNLIGHT, Westnet, SoftOne και Lamda Development), στην Κύπρο με τρεις (Public, Westnet, SoftOne), ενώ στην Πολωνία κυριαρχεί στις τηλεπικοινωνίες με την PLAY. Ο Όμιλος Olympia έχει δραστηριότητα επίσης σε Βουλγαρία και Ρουμανία με τη SoftOne και ισχυρή παρουσία σε Ρουμανία, Ιταλία και Γερμανία με τη SUNLIGHT.