Τελευταία Νέα

Είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A.

21 Δεκεμβρίου, 2017

q2

 

Ο Όμιλος Olympia από κοινού με την VNK Capital  ανακοινώνουν την είσοδό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development S.A. με ποσοστό 12,8% μέσω του κοινού επενδυτικού οχήματος Voxcove Holdings.

Η συγκεκριμένη επένδυση της Voxcove Holdings στην εισηγμένη LAMDA DEVELOPMENT S.A., αφορά σε  τοποθέτηση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. έχει επιδείξει ένα επιτυχημένο  ιστορικό επενδύσεων στην ελληνική αγορά. Η είσοδος του κοινού επενδυτικού οχήματος Voxcove Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. την παρούσα χρονική συγκυρία, υπογραμμίζει την πίστη των δύο εταιριών (VNK Capital και Olympia Group) στις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.