Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεισφέροντας θετικά στις περιοχές και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε

Επιδιώκοντας έναν θετικό οικονομικό αντίκτυπο

Πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά την κοινωνία. Η θετική συμβολή στις περιοχές και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες μας, αποτελεί σημαντικό στόχο για τον Όμιλο Olympia. Με το διευρυμένο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, δημιουργούμε ένα πολύπλευρο θετικό αποτύπωμα στις κοινωνίες.

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) πραγματοποίησε μελέτη σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του Ομίλου Olympia κατά την περίοδο 2012-2018, με προβλέψεις και για το μέλλον. Το ΙΟΒΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου συμβάλλουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία, τόσο σε επίπεδο ΑΕΠ, σε ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 0,4% της εθνικής οικονομίας, όσο και στην απασχόληση και στο περιβάλλον. Εκτιμάται ότι κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας του Ομίλου Olympia προσθέτει επιπλέον 3,9 ευρώ στο ΑΕΠ και στην οικονομία συνολικά.

Η συμβολή μας στις εξαγωγές είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η SUNLIGHT, η θυγατρική μας που δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, εξάγει το 93% της παραγωγής της, ενώ οι μπαταρίες της κατατάσσονται στην 21η θέση μεταξύ των 100 πιο σημαντικών, εξαγώγιμων, ελληνικών προϊόντων.

Περισσότερα

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia έχει δεσμευτεί να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Απτό παράδειγμα για αυτή την επιλογή αποτελεί ο τρόπος που εστιάζει στις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο Όμιλος και οι θυγατρικές του επιλέγουν να συνεργάζονται με προμηθευτές και εταίρους που στοχεύουν διαρκώς στη βιωσιμότητα, σε όλη την έκταση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων. Οι προμηθευτές οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τα υψηλά πρότυπα του Ομίλου όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς του.

Πρότυπο μοντέλο κυκλικής οικονομίας

Ο Όμιλος Olympia υποστηρίζει σθεναρά το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, γνωρίζοντας ότι αποτελεί «κλειδί» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κυκλική Οικονομία, τόσο από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, όσο και προστασίας του περιβάλλοντος, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως το μοντέλο στη θυγατρική του SUNLIGHT, δημιουργώντας ένα μοναδικό επιχειρηματικό οικοσύστημα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η δημιουργία μιας ξεχωριστής, τεχνολογικά προηγμένης μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών κοντά στην κύρια μονάδα παραγωγής της SUNLIGHT επέτρεψε στην εταιρεία αποθήκευσης ενέργειας να βελτιώσει τη δυναμικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη εισαγωγής. Περισσότερο από το 60% των συνολικών αναγκών της SUNLIGHT για μόλυβδο καλύπτονται κάθετα, από τον βραχίονα ανακύκλωσης της εταιρείας. Όμως, η θετική επίδραση εκτείνεται πολύ πέρα από τα οικονομικά μεγέθη.

Περισσότερα

Βιώσιμες Υποδομές

Η αποστολή του Ομίλου Olympia να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον αναγνωρίζει τις παγκόσμιες απειλές από την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Όχι μόνο για το αύριο και τις επόμενες γενιές, αλλά όλο και περισσότερο για το παρόν μας. Η Olympia αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ως μέρος της ευθύνης της για το μέλλον.

Τα γραφεία του Ομίλου Olympia έχουν δομηθεί πάνω σε αυτό το ολιστικό όραμα και προάγουν τις χαμηλές εκπομπές ρύπων, τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθώς και την υγεία, την ευεξία και τον πολιτισμό. Αναγνωρίζουμε ότι με τη δημιουργία ενός βιώσιμου χώρου εργασίας δεν είμαστε μόνο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, αλλά επίσης ενισχύουμε τις βασικές μας λειτουργίες και δημιουργούμε μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ του προσωπικού μας.

Οι χώροι εργασίας έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να παρέχουν βελτιωμένη ηχομόνωση, ανοιχτούς χώρους και φυσικό φωτισμό. Έτσι, δημιουργείται ένα πιο ελκυστικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Περισσότερα

Ανακύκλωση προϊόντων, συσκευασιών και απορριμμάτων

Πολλαπλές μελέτες για τη διαχείριση περιβάλλοντος

Χρήση φυσικού αερίου και βιολογική επεξεργασία (καθαρισμός) νερού

Χρήση ηχομόνωσης