Διεθνής Παρουσία

Ο Όμιλος Olympia είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος, με ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό οικοσύστημα, που αναπτύσσεται σε 8 χώρες

Πού δραστηριοποιούμαστε

Ο Όμιλος Olympia αποτελεί έναν διεθνή επενδυτικό όμιλο, με ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό οικοσύστημα σε 8 χώρες, που ιδρύθηκε από τον Πάνο Γερμανό το 1980. Βασικός στόχος του είναι η δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, όχι μόνο για τις εταιρείες του, αλλά και για τις κοινωνίες και τα περιβάλλοντα, στα οποία λειτουργεί και υπηρετεί. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στους τομείς εξειδίκευσης του ο Όμιλος Olympia είναι σήμερα ένας σύγχρονος, τεχνοκρατικός όμιλος, με ένα εξαιρετικό ιστορικό διεθνούς επέκτασης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του.