Επενδυτική προσέγγιση

Ο Όμιλος Olympia έχει ως στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, μέσω ενός διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος Olympia ιδρύθηκε από τον Πάνο Γερμανό το 1980. Ξεκίνησε ως μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε ένα από τα πλέον επιτυχημένα δίκτυα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια η Olympia έχει μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, τεχνοκρατικό Όμιλο, διατηρώντας σταθερές τις αξίες της επιχειρηματικότητας που έχει εμφυσήσει ο ιδρυτής της. Σήμερα η Olympia αποτελεί έναν Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο , που αποτελείται από πέντε εταιρείες και συμμετοχές σε έξι διαφορετικούς κλάδους. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 8 χώρες και 2 ηπείρους.

Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Αποστολή μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις εταιρίες μας, μέσα από τη φιλοσοφία της ανάπτυξης εταιριών-ηγετών στους κλάδους τους, και η θετική συνεισφορά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στις επενδύσεις μας δίνουμε έμφαση στους τομείς που έχουμε μακρά, πετυχημένη εμπειρία, χωρίς γεωγραφικά σύνορα.

Υλοποιώντας αυτή την στρατηγική, ελπίζουμε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο αύριο. Αυτή είναι η κληρονομιά του Ομίλου μας για τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν.

Κάθε εταιρεία του Ομίλου λειτουργεί ανεξάρτητα, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της δικής της Διοίκησης, πάντα με την καθοδήγηση και την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Olympia. Στόχος των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων μας είναι η παροχή ικανοποιητικής απόδοσης στους μετόχους μας.

Η επενδυτική προσέγγιση του Ομίλου

Ο Όμιλος Olympia στοχεύει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς. Επενδύοντας σε κλάδους που έχουμε μακρά εμπειρία, σε εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν σε ηγέτιδες, αξιοποιώντας τις οικονομικές τάσεις και τις εξελίξεις σε κάθε κλάδο.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ: Αποτελούμε το μεγαλύτερο μέτοχο στην πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου μας.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αναζητούμε επενδύσεις σε εταιρείες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους και δραστηριοποιούνται σε κλάδους που σχετίζονται άμεσα με τους βασικούς μας τομείς δραστηριότητας.

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ: Επικεντρωνόμαστε στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, του retail & e-tail και της αποθήκευσης ενέργειας, όπου έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΑ: Η στρατηγική μας προσέγγιση έχει  στόχο την εξεύρεση μακροπρόθεσμης αξίας και αναπτυξιακής δυναμικής και εξετάζουμε την αποεπένδυση όταν η απόδοση είναι σωστή.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υποστηρίζουμε και διαθέτουμε ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων συμμετοχικών επενδύσεων, σε συνεργασία με άλλα funds.

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Στηρίζουμε δυνατούς επαγγελματίες και ταλέντα και δημιουργούμε ηγετικές ομάδες για να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις μας. Διαθέτουμε υψηλού επιπέδου επαγγελματίες σε 8 χώρες, οι οποίοι μοιράζονται τεχνογνωσία, εξειδίκευση και πόρους.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία σε επιτυχημένες δημόσιες εγγραφές (IPOs), συγχωνεύσεις & εξαγορές (Μ&Αs) στους κλάδους εξειδίκευσής μας.

 

Οι κορυφαίες επιτυχίες του Ομίλου

Ιστορίες επιτυχίας στην ανάδειξη επιχειρηματικής δυναμικής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης

Προηγούμενο Επόμενο