Γενικά

Ένας Διεθνής Όμιλος Επενδύσεων, με ένα ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα σε 8 χώρες

Σχετικά με την Olympia

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia είναι ένας διεθνής επενδυτικός Όμιλος, με εκτεταμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα και παρουσία σε 8 χώρες, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Πάνο Γερμανό το 1980. Κύριο μέλημά του είναι η δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, όχι μόνο για τις εταιρείες του Ομίλου, αλλά και για τις κοινωνίες και τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Η Olympia αποτελεί μία ευρέως αναγνωρισμένη εταιρία που τα πρώτα της χρόνια ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια έχει μετεξελιχθεί σε έναν τεχνοκρατικό Όμιλο με σαφή προσανατολισμό, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες της επιχειρηματικότητας, που έχει κληροδοτήσει ο ιδρυτής της, Πάνος Γερμανός, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στους τομείς εξειδίκευσής της, η Olympia αποτελεί σήμερα ένα σύγχρονο και οικονομικά εύρωστο Όμιλο, που διέπεται από σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και μια φιλοσοφία που επιβάλλει την επιχειρηματική αυτονομία για τις εταιρείες του.

Ο Όμιλος Olympia έχει ένα επιτυχημένο ιστορικό στη δημιουργία εταιρειών-ηγετών, καθώς και ένα εξαιρετικό ιστορικό διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Παράλληλα, αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και funds στην ευρύτερη περιοχή με σημαντικό track record σε συνεργασίες.

Οι έμπειρες διοικητικές ομάδες του Ομίλου και η ιστορία των επιτυχημένων στρατηγικών συνεργασιών έχουν δώσει τη δυνατότητα στην Olympia να αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε έξι σημαντικούς τομείς. Αυτοί είναι:

  • Λιανικό & Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Αποθήκευση Ενέργειας
  • Διανομή
  • Λογισμικό

Παράλληλα με αυτές τις βασικές επενδύσεις, ο Όμιλος επενδύει στο διεθνές οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων υποστηρίζοντας νέους επιχειρηματίες και διερευνώντας τεχνολογικές καινοτομίες σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Το δικό μας οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων “μετράει” άμεσα ή έμμεσα πάνω από 30 νεοφυείς επιχειρήσεις, σε ορισμένες από τις οποίες συμμετέχουμε ενεργά με συμβουλευτική και στρατηγική καθοδήγηση.

Το μέλλον του Ομίλου Olympia ενισχύεται από τον συνδυασμό ενός πολύ ισχυρού Διοικητικού Συμβουλίου με ανεξάρτητα μέλη και μιας εξαιρετικά ικανής Διοικητικής Ομάδας. Κάθε εταιρεία εντός του Ομίλου διαθέτει επίσης τη δική της ισχυρή Διοικητική Ομάδα, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του δικού της Διοικητικού Συμβουλίου με ανεξάρτητα μέλη.

Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον Όμιλο Olympia να θέσει τα θεμέλια για ένα ακόμη καλύτερο αύριο. Αυτή είναι η κληρονομιά του Ομίλου μας για τις επόμενες γενιές.