Οι Εταιρίες μας

Westnet: Δυναμική ανάπτυξη στην αγορά διανομής
Westnet
% συμμετοχή
0

Westnet: Δυναμική ανάπτυξη στον χώρο του εμπορίου για περισσότερα από 15 χρόνια

Η Westnet είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του εμπορίου, με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής και σταδιακά επεκτάθηκε σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αναπτύσσοντας 3 επιχειρηματικές μονάδες: Technology, Batteries & LED Lighting και Clima & Appliances.

Πιστή στον σκοπό της να δημιουργεί τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον παρέχοντας πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμες λύσεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, η Westnetεπενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες, ώστε να προσθέτει αξία στους ανθρώπους της, στα ενδιαφερόμενα μέρη της και στην κοινωνία, πάντα σε εναρμόνιση με τις βασικές αξίες και αρχές που διέπουν καθημερινά τη δραστηριότητά της: Teamwork, Trust, Care, Innovation, Drive for Results.

Περισσότερα

1mn
Turnover
4.2mn
EBITDA
1
Countries
1+
Brands
1+
Customers
1+
Countries served in EMEA

Οι Εταιρίες μας