Ένας Διεθνής Επενδυτικός Όμιλος

με ένα πολυσχιδές επιχειρηματικό οικοσύστημα που εκτείνεται σε 8 χώρες

Με επιδίωξη την επιχειρηματική αριστεία, ο Όμιλος Olympia ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1980 και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο Όμιλο, που διέπεται από σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και ένα εξαιρετικό track record διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Χαράσουμε τον δρόμο προς την ανάπτυξη συνδυάζοντας βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία από τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε

Επενδυτικό Προφίλ Όμιλος Εταιρειών Olympia

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πολυεθνικό οργανισμό, που βασίζεται σε ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, με αφοσίωση στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του και την ακόμη πιο επιτυχημένη ανάπτυξη στο μέλλον.

Μάθετε για το Επενδυτικό μας Προφίλ