Τελευταία Νέα

Η STOP Α.Ε.Β.Ε επέλεξε το Soft1 ERP

29 Αυγούστου, 2018

Η STOP Α.Ε.Β.Ε, ηγέτιδα εταιρεία με παγκόσμια εξαγωγική δραστηριότητα στην αγορά μέσων ατομικής προστασίας, επέλεξε τη λύση ERP της SoftOne (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia) με σκοπό την ενοποίηση του πλήθους των διαφορετικών δραστηριοτήτων της σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η Verus+, πιστοποιημένος συνεργάτης της SoftOne, προχώρησε στην εγκατάσταση της πλέον σύγχρονης πλατφόρμας λογισμικού που καλύπτει επαρκώς τις αυξημένες απαιτήσεις της STOP, διασφαλίζοντας πλήρη διασύνδεση με τρίτα περιφερειακά συστήματα (WMS), καθώς και real-time αποτύπωση των αποθεμάτων στις απομακρυσμένες μονάδες αποθήκευσης της εταιρείας (Πειραιάς, Rotterdam, 3PL).

Η πλούσια λειτουργικότητα του Soft1 ERP επιτρέπει στη STOP την παρακολούθηση των ειδών ανά χρώμα-μέγεθος, παρτίδα και serial number (βάσει πάντα των διεθνών προτύπων), εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση του βέλτιστου αποθέματος και του ταχύτερου χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών. Παράλληλα, επιτυγχάνει την αυτοματοποίηση πολύπλοκων παραγωγικών διαδικασιών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας την πιθανότητα λαθών.

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες web services, το Soft1 ERP διασυνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το e-shop και το B2B της STOP, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση σε επίπεδο περιεχομένου και αποθεμάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση των πωλήσεων.

Τα ενσωματωμένα εργαλεία Business Intelligence του Soft1, παρέχουν στη STOP τη δυνατότητα εξαγωγής και αξιοποίησης αναλυτικών στατιστικών πωλήσεων, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με κρίσιμα ζητήματα προμηθειών, παραγωγής, λογιστικής κ.α.

O Data Protection Officer της STOP,  κ. Καρκατσούλης Bασίλης, ανέφερε σχετικά: To Soft1 μας απέδειξε ότι είναι ένα πολύ ευέλικτο σύστημα, δίνοντας μας τη δυνατότητα να ενσωματώνουμε πλήθος νέων απαιτήσεων και διαδικασιών, άμεσα και αποδοτικά.