Τελευταία Νέα

Soft1 WORKTIME LIVE: Αυτοματοποιημένη διαχείριση του χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου από τη SoftOne

3 Δεκεμβρίου, 2018

Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, θέτοντας σταθερά πρώτη τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, παρουσιάζει τη νέα web εφαρμογή διαχείρισης του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων εκτός ωραρίου, “Soft1 WORKTIME LIVE”.

Αξιοποιώντας τις πρωτοποριακές τεχνολογικές δυνατότητες της SoftOne, η εφαρμογή απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την πολυπλοκότητα, το χρόνο, αλλά και τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων, που απορρέουν από την καθημερινή υποχρεωτική υποβολή του Εντύπου Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η εφαρμογή Soft1 WORKTIME LIVE λειτουργεί ανεξάρτητα από συστήματα λογισμικού και μισθοδοσίας, βοηθώντας κάθε σύγχρονη επιχείρηση να τρέχει online και με ελάχιστα μόνο κλικ, όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκαιρη και εκ των προτέρων γνωστοποίηση των ωρών υπερεργασίας/υπερωρίας των εργαζομένων της. H χρήση της εφαρμογής μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε έξυπνης συσκευής και web browser.

Με σύγχρονα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες αυτοματοποίησης, το Soft1 WORKTIME LIVE επιτρέπει την καταχώρηση και συγκέντρωση όλων των καθημερινών ωρών υπερεργασίας/υπερωρίας σε μία εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνει τον real-time έλεγχο του καθημερινού ωραρίου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού, καθώς και την αυτόματη δημιουργία του Εντύπου Ε8 με σκοπό την έγκαιρη υποβολή του στην ΕΡΓΑΝΗ.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή Soft1 WORKTIME LIVE, διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.softone.gr/worktimelive.