Τελευταία Νέα

WESTNET DISTRIBUTION ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

3 Αυγούστου, 2016
  • Εδραίωση κερδοφορίας
  • Kύκλος εργασιών – 150 εκατ. (+3,7%)
  • EBIDTA 145 εκατ. (+256%)
  • EBT 480 χιλ. (+123%)

Αθήνα, 14 Απριλίου, 2014 – Εδραίωση κερδοφορίας αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Westnet Distribution Α.Ε., μέλος του Ομίλου Olympia Development του Πάνου Γερμανού, επιτυγχάνοντας την υλοποίηση ενός επιτυχημένου πλάνου μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Η υλοποίηση νέας στρατηγικής με βασικούς άξονες την επίτευξη αποκλειστικών συνεργασιών, την διεύρυνση του πελατολογίου και τη στόχευση σε κερδοφόρες κατηγορίες, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,7% σε σχέση με το 2012. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο πωλήσεων η αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2012 ξεπέρασε το 33% σε συγκρίσιμη βάση.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις για το 2013 ανήλθαν σε 48.150 εκατ., το συνολικό EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στα €1.145 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €480 χιλ. από ζημιές συνολικού ποσού €2.066 χιλ. κατά το 2012. Παράλληλα η εταιρία ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση και την αποπληρωμή των δανείων της.

Όπως δήλωσε ο κ. Χρήστος Καλογεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Westnet Distribution «Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθήσαμε κατά το 2013. Η εταιρεία έχει θωρακιστεί για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς και για την υλοποίηση του επόμενου βήματος με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, την ενδυνάμωση αποκλειστικών συνεργασιών, την περαιτέρω εστίαση στην εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και την είσοδο σε 2 νέες κατηγορίες που αφορούν smartphones και accessories. Παράλληλα, για την αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες τις αγοράς και σύμφωνα με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, εκτός από τη διεύθυνση IT, δημιουργήσαμε μια νέα εμπορική διεύθυνση που εστιάζει σε προϊόντα Mobility

Το 2013 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Westnet Distribution Α.Ε καθώς τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ανανεωμένου και ευέλικτου σχήματος διανομής που θέτει στο επίκεντρο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας με την παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και τη στοχευμένη προσέγγιση σε επίπεδο πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επανατοποθετήθηκε στην αγορά δίνοντας έμφαση σε προϊόντα τεχνολογίας που συνδέονται άμεσα με το DNA της, διευρύνοντας τις προϊόντικές της κατηγορίες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους επετεύχθησαν αποκλειστικές συνεργασίες σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως είναι τα tablets (ASUS, LENOVO) ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευση και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την υλοποίηση οργανωτικής αναδιάρθρωσης που οδήγησε στη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την εδραίωση της Westnet Distribution Α.Ε στον κλάδο διανομής με αιχμή την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Westnet Distribution Α.Ε. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της διανομής προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, από το 2005. Η εταιρεία προσφέρει ένα πακέτο λύσεων που περιλαμβάνει τη διανομή και την αντιπροσώπευση προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, μεγάλων εταιρειών της παγκόσμιας αγοράς, όπως Asus, HP, Lenovo, LG, Philips, Samsung, κ.α.