Τελευταία Νέα

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT TO 2014

2 Αυγούστου, 2016
  • Σημαντική αύξηση κατά 25% του εταιρικού κύκλου εργασιών από €95 εκ. το 2013 σε €120 εκ. το 2014
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA) της εταιρείας κατά 32%, από €7,7 εκ. το 2013 σε €10,2 εκ. το 2014
  • Αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες και ενίσχυση της παρουσίας και στις 5 ηπείρους
  • Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής SUNLIGHT Recycling μέσω στρατηγικής επένδυσης ύψους €31 εκ.
  • Προσθήκη 100 εργαζομένων στο δυναμικό του Ομίλου εταιρειών SUNLIGHT για την κάλυψη της αυξημένης παραγωγής

Αθήνα, 20 Απριλίου, 2015

Εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ – συμφερόντων Πάνου Γερμανού – για το 2014. Σημαντικό επιστέγασμα της επιτυχούς χρονιάς, αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της SUNLIGHT Recycling, της πλέον σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου της Ευρώπης, μέσω επένδυσης ύψους €31 εκ.

Καταλυτικό ρόλο στη θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ διαδραμάτισε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην:

  • πελατοκεντρική προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας
  • επιτυχή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, απόρροια της δομημένης έρευνας αγοράς και της συνεχούς επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη (3% του ετήσιου κύκλου εργασιών)
  • υιοθέτηση οργανωτικής δομής, εστιασμένης στις ανάγκες των διεθνών αγορών και στη βιομηχανική μπαταρία, την «καρδιά» της παραγωγής της SUNLIGHT.

Ταυτόχρονα, το 2014 η SUNLIGHT διεύρυνε σημαντικά το διεθνές της αποτύπωμα, μέσω της συνεχιζόμενης επέκτασης του παγκοσμίου δικτύου συνεργατών της, που λειτουργεί τοπικά ως πρεσβευτής της εταιρείας, της συμμετοχής της σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και της στελέχωσής της από μία δυναμική ομάδα πωλήσεών.

Ειδικότερα, η στρατηγική τοποθέτηση της SUNLIGHT μεταφράστηκε σε σημαντική αύξηση ύψους 25% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €120 εκ., έναντι €95 εκ. το 2013. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν στα €10,2 εκ., ενισχυμένα κατά 32%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε κατά 28% την ποσότητα των παραγόμενων βιομηχανικών μπαταριών, ενώ ενίσχυσε τις πωλήσεις της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες (βιομηχανικές μπαταρίες έλξης και εφεδρικής χρήσης, αμυντικές μπαταρίες, καταναλωτικές μπαταρίες). Αξιοσημείωτη ήταν και η ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ της, καθώς μέσα στο 2014 αύξησε τις πωλήσεις της σε όλες τις ηπείρους.

Κομβικό σημείο για το 2014 αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας SUNLIGHT Recycling, μέσα από στρατηγική επένδυση ύψους €31 εκ. Με δυνατότητα ανακύκλωσης 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, αποτελεί την πλέον σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου στην Ευρώπη, με πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η νέα μονάδα καθετοποιεί την παραγωγική διαδικασία της SUNLIGHT, συνεισφέροντας στην αύξηση της κερδοφορίας της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας και μειώνει δραστικά την εκροή συναλλάγματος κατά € 40 εκ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SUNLIGHT κ. Β. Μπίλλης σημείωσε: «Το 2014 αποτέλεσε μία χρονιά δυναμικών επιδόσεων, καθώς πετύχαμε να αυξήσουμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη και να διευρύνουμε περαιτέρω τη διεθνή μας παρουσία. Έχοντας ως στρατηγική μας προτεραιότητα την έμφαση στον τομέα της βιομηχανικής μπαταρίας, εξασφαλίσαμε ποσοστό 91% του κύκλου εργασιών μας να προέρχεται από πωλήσεις μπαταριών (έναντι 72% το 2010). Με όραμα να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία στη διεθνή αγορά, το 2015 επενδύουμε σε ένα στρατηγικό πλάνο που θα ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή αγορά και παράλληλα θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων αγορών στην Αφρική, στη Ν.Α. Ασία, στην Αυστραλία και στην Αμερική».

H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, διανύει δυναμικά την τρίτη της δεκαετία στη διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέμοντας μπαταρίες για βιομηχανικές, προηγμένες και καταναλωτικές εφαρμογές. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Ανανεώσιμες Πηγές, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

  • κ. Κάλλια Μυλωνάκη, V+O Communication, 210 7249000 (231), 6936 750456, kam@vando.gr
  • κα Τροκούδη Ανθή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου Π. Γερμανού, 210-8181580, 6932 100053, a.trokoudi@odv.gr