Τελευταία Νέα

Η Public τιμήθηκε στα HR Excellence Awards

15 Δεκεμβρίου, 2016

Τα Public απέσπασαν 1 bronze βραβείο και μια τιμητική διάκριση στα ΗR Excellence Awards 2016, τον ετήσιο θεσμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), που επιβραβεύει κάθε χρόνο τις κορυφαίες και καινοτόμες πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα στη φετινή διοργάνωση τα Public τιμήθηκαν με:

  • BRONZE βραβείο στην κατηγορία Συστήματα & Πρακτικές Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR Systems & Practices)
    Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Public συνέβαλε σημαντικά στην υπερεπίτευξη του ετήσιου στόχου πωλήσεων της εταιρίας μέσα από ενέργειες μαζικής στελέχωσης θέσεων, αξιοποίησης ταλέντων (εσωτερικοί υποψήφιοι, πρακτικά ασκούμενοι, εποχικό προσωπικό) καθώς και εισαγωγής σύγχρονων συστημάτων ένταξης και ενσωμάτωσης νεοπροσληφθέντων.
    • Τιμητική διάκριση στην κατηγορία Οργανωσιακή Αλλαγή & Καινοτομία (Organizational Change & Innovation)
    Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Public έθεσε τις βάσεις, μέσα από πληθώρα πρωτοβουλιών, για τον επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας του οργανισμού, τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας. Στόχος είναι ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει το έργο των εργαζομένων υπό συνεργατικό κλίμα, θα εστιάζει στο χτίσιμο και την ενδυνάμωση της εσωτερικής κουλτούρας και των αξιών, και θα επενδύει στην ανάπτυξη του ενεργού προσωπικού αλλά και την προσθήκη νέων ταλέντων με πάθος, χαμόγελο και πελατοκεντρική προσέγγιση.

hr