Τελευταία Νέα

Οικονομικά Αποτελέσματα SUNLIGHT 2018

24 Απριλίου, 2019

Η παραγωγική ικανότητα αποκαθίσταται με ταχείς ρυθμούς, με τα fundamentals των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται να ευνοούν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας

  • Η παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών βρίσκεται σε διαρκώς ανοδικό ρυθμό και ως τα τέλη Μαΐου 2019 αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως
  • Οι διεθνείς αγορές στις οποίες απευθύνεται η Εταιρεία ανά τον κόσμο συνεχίζουν να έχουν υγιή fundamentals και να ευνοούν την αναπτυξιακή της πορεία στις βιομηχανικές μπαταρίες μολύβδου και λιθίου
  • O Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2018 ανήλθε σε €108,5 εκ., έναντι €184,3 εκ. το 2017
  • Το EBITDA ανήλθε στα €19,7 εκ. με σημαντικό τμήμα της ασφαλιστικής αποζημίωσης να αναγνωρίζεται ως έσοδο το 2018
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €10,1 εκ., έναντι €8,3 εκ., το 2017.

 

Το 2018, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη SUNIGHT, δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών στις διεθνείς αγορές βιομηχανικών μπαταριών, με το πρώτο τετράμηνο να σημειώνεται σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας. Η εκτεταμένη πυρκαγιά στο τμήμα παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών του εργοστασίου της Ξάνθης, την 1η Μαΐου, ανέστειλε την παραπάνω πορεία, δεδομένου ότι επηρεάστηκε σημαντικά η ικανότητα παραγωγής τους τελευταίους 8 μήνες του 2018.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €108,5 εκ., έναντι €184,3 εκ., το 2017, το δε EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα €19,7 εκ. σημειώνοντας μείωση 13%. Τα Κέρδη Προ Φόρων σημείωσαν άνοδο στα €10,1 εκ., έναντι €8,3 εκ. το 2017. Σημειώνεται, ότι η SUNLIGHT έχει αναγνωρίσει στα αποτελέσματα  του 2018, έσοδο €58,2 εκ. ευρώ το οποίο προέρχεται από την ασφαλιστική αποζημίωση των 66 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό των €7,8 εκατ. της αποζημίωσης να αναγνωρίζεται εντός του 2019. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2018, η Εταιρεία συμφώνησε με τους ασφαλιστές της στην λήψη ποσού 66 εκατ. ευρώ ως ασφαλιστική αποζημίωση, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 33 εκατ. ευρώ (18 εκατ. εντός του 2018). Τέλος, το 2018, η Εταιρεία σύνηψε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), ύψους 12,5 εκατ. ευρώ και διάρκειας 7 ετών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και την περεταίρω έρευνα σε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το 2018, ο κ. Βασίλειος Μπίλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT δήλωσε: «Έχουμε αφήσει πίσω μας τη δυσκολότερη χρονιά που πέρασε ποτέ η Εταιρεία μας, καταφέρνοντας να βγούμε δυνατότεροι από ποτέ με τη συμπαράσταση όλων των συνεργατών μας. Και βέβαια δε σταματάμε εκεί. Το 2019 ήδη έχει ξεκινήσει για εμάς με καλές προοπτικές, με την εντατικοποίηση της δραστηριότητάς μας σε νευραλγικές γεωγραφικές αγορές, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και την είσοδό μας στην ταχέως ανερχόμενη αγορά των μπαταριών τεχνολογίας λιθίου».

Οι προοπτικές για το 2019

Το 2019, η Εταιρεία προχωρά με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, έχοντας ως σύμμαχο τα υγιή fundamentals στην αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων Βιομηχανικής Χρήσης (eIVs, electrical Industrial Vehicles).

Με την παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο στο Νέο Όλβιο Ξάνθης να έχει πλέον αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, την σταδιακή ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης, την χρηματοδότηση από τις Ελληνικές Τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT έχει λάβει απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, στοχεύοντας  στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της σε αγορές πέραν των ευρωπαϊκών, με έμφαση τις περιοχές της Β. Αμερικής και της Ασίας.

Επιπλέον, στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, στηριζόμενες στην  τεχνολογία λιθίου, με την νέα προϊοντική σειρά «έξυπνων» μπαταριών λιθίου για eIVs και την εμπορική ονομασία «Li.On Force». Η σειρά Li.On Force θα αποτελέσει το προϊοντικό όχημα για την διείσδυση της Sunlight σε μία αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 7% έως το 2030.

Τέλος, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλη την αλυσίδα αξίας (value chain), στις παραγωγικές, εμπορικές αλλά και διοικητικές λειτουργίες της SUNLIGHT αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Εταιρίας για το 2019, αλλά και τα προσεχή χρόνια.