Συμμετοχές

LAMDA Development Α.Ε.: Ο ηγέτης στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα
Συμμετοχές
% συμμετοχή
0

LAMDA Development Α.Ε.: Ο ηγέτης στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα

Η LAMDA Development Α.Ε., εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία στους τομείς των γραφείων και των οικιστικών αναπτύξεων.

Το αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, κτήρια γραφείων, πρωτοποριακά οικιστικά συμπλέγματα και τη μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

Το 2014 η LAMDA υπέγραψε συμβόλαιο με το Ελληνικό Δημόσιο για την απόκτηση των μετοχών της «Ελληνικόν Α.Ε.», που περιλαμβάνει τις εκτάσεις του παλαιού αεροδρομίου Αθηνών και παραλιακού μετώπου, συνολικής έκτασης 6,2 εκατ. τ.μ. Η ανάπλαση του Ελληνικού είναι το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη και το πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο που έχει αναληφθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Το έργο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να συμβάλλει στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, προσθέτοντας σημαντικές νέες επενδύσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και χρήσεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα, η Έρευνα & Ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Ο Όμιλος Olympia και η VNK Capital, μέσω του κοινού επενδυτικού τους σχήματος Voxcove, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ένα μερίδιο της τάξης του 10%.