Τελευταία Νέα

Το Soft1 Cloud ERP στη Welcome Stores

1 Ιουνίου, 2018

Τη λύση Cloud ERP της SoftOne, μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia, επέλεξε για την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών της υποδομών, η πολυμετοχική εταιρεία Welcome Stores, κορυφαία ελληνική επιχείρηση πώλησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης.

Η ευελιξία και η πλούσια λειτουργικότητα του Soft1 Cloud ERP έδωσε στη Welcome Stores τη δυνατότητα να ενσωματώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή -και σε πραγματικό χρόνο- ροή δεδομένων ανάμεσα στη μητρική εταιρεία και τα καταστήματα-μέλη του δικτύου της. Με τον τρόπο αυτό, η Welcome Stores είναι σε θέση να αντλεί άμεσα αξιόπιστη πολυεταιρική πληροφόρηση και να εξάγει έγκυρα και ασφαλή συμπεράσματα με σκοπό τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Παράλληλα, η τυποποίηση χρονοβόρων καθημερινών εργασιών όπως η καταχώρηση παραστατικών ενδοεταιρικών συναλλαγών ή η αποστολή παραγγελιών σε προμηθευτές, απάλλαξε την εταιρεία από τη γραφειοκρατία, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λαθών. Αξιοποιώντας τα εργαλεία του Soft1, όλα τα παραστατικά εισάγονται πλέον αυτόματα από τη μια εταιρεία στην άλλη, ενώ οι παραγγελίες αποστέλλονται αυτοματοποιημένα μέσω email. Η εταιρεία κατάφερε έτσι να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο συμπαγές δίκτυο, με κοινό τρόπο λειτουργίας για τα καταστήματά της, ικανοποιώντας τις βασικές απαιτήσεις για αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση καθημερινών λειτουργιών, μείωση εργατοωρών, κόστους και ανάγκης παροχής πρόσθετων διευκρινίσεων.

Επιπρόσθετα, το αυτοματοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας του Soft1 στο cloud, απάλλαξε την εταιρεία από δαπανηρές εργασίες συντήρησης πολλαπλών servers, διατήρησης VPN και τήρησης back up της βάσης, προσφέροντας στους ανθρώπους της, δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

Ο IT Manager της Welcome Stores, κ. Γκένιος Δημήτριος, ανέφερε σχετικά: “Θεωρούμε ότι η επιλογή του Soft1 Cloud ERP για την ενιαία μηχανογράφηση των καταστημάτων μας και τη σύνδεσή τους με τη μητρική, ήταν η καταλληλότερη για το μοντέλο που στήνουμε. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες όλων των καταστημάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και ο καθένας μπορεί να το εκμεταλλευτεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Είναι ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, ευέλικτο για custom λειτουργίες και εύχρηστο για όλους”.