Τελευταία Νέα

Grand Award στα Environmental Awards 2018 για τη SUNLIGHT Recycling στην κατηγορία Κυκλική Οικονομία

17 Ιουλίου, 2018

Grand Award στην κατηγορία Κυκλική Οικονομία – Βιομηχανική Συμβίωση απέσπασε η Συστήματα SUNLIGHT -μέλος του Ομίλου Olympia- για τη SUNLIGHT Recycling, τη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου που διατηρεί στην Κομοτηνή.

Η SUNLIGHT Recycling είναι η πιο σύγχρονη – τεχνολογικά και περιβαλλοντικά – μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη, καθώς ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής που διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωση και κάνουν πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας.

Η μονάδα καλύπτει περισσότερο από το 50% των συνολικών αναγκών μολύβδου της SUNLIGHT για την παραγωγή νέων μπαταριών, ενισχύοντας τη δυναμικότητα και συνεπώς την ανταγωνιστικότητά της. Παράλληλα, συμβάλει καταλυτικά στην ελάττωση της ποσότητας του εισαγόμενου μολύβδου, μειώνοντας την εκροή συναλλάγματος κατά €40 εκατ. ετησίως, ενώ έχει δημιουργήσει 80 θέσεις εργασίας σε μια αποβιομηχανοποιημένη ακριτική περιοχή με υψηλό δείκτη ανεργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, μόνο το 51% των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου συλλέγεται και ανακυκλώνεται*, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη φτάνει το 95%. Με στόχο την ουσιαστική συμβολή της στην προώθηση των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου η SUNLIGHT -μέσω της SUNLIGHT Recycling – υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ορθή ανακύκλωση, Green Mission.

Η πρωτοβουλία Green Mission, που διευρύνεται διαρκώς, συγκεντρώνει τη στήριξη του κοινού και του επιχειρηματικού κόσμου. Πρόσφατα μάλιστα, σε συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου, ανακοίνωσε τη δημιουργία 50 Green Spots για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών αυτοκινήτου.

Το Grand Award επιβεβαιώνει τη δέσμευση της SUNLIGHT στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, επίτευξης επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων.