Τελευταία Νέα

Η Kleopas Alliott εφαρμόζει λύσεις λογιστικής διαχείρισης της SoftOne

12 Ιανουαρίου, 2017

Η Kleopas Alliott Business Consultants, εξειδικευμένος πάροχος λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και πλήρες μέλος του Διεθνούς Ομίλου Ανεξάρτητων Λογιστικών, Νομικών και Συμβουλευτικών Γραφείων Alliott Group, εφαρμόζει τις προηγμένες λύσεις Accounting και Payroll της SoftOne, μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia.

Με την υποστήριξη της ITBC, επίσημου συνεργάτη της SoftOne, η Kleopas Alliott διεκπεραιώνει το σύνολο των λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στο διευρυμένο πελατολόγιό της, με μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού που μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της, παρέχοντας παράλληλα μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση των δεδομένων πελατών.

Ενσωματώνοντας πρότυπο μοντέλο λειτουργίας, ισχυρές ενότητες και όλες τις προβλεπόμενες εκτυπώσεις / λογιστικές καταστάσεις, το Soft1 αυτοματοποιεί πλήρως τις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, βοηθώντας την Kleopas Alliott να αυξήσει την παραγωγικότητα των στελεχών της, καθώς και να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της. Τα ισχυρά εργαλεία παραμετροποίησης του Soft1 επιτρέπουν στην επιχείρηση να ευθυγραμμίζει τη λογιστική διαχείριση, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απορρέουν από τις αυστηρές πολιτικές λειτουργίας των πολυεθνικών εταιρειών-πελατών της.

Διατιθέμενες με τη μορφή ενός ευέλικτου συνδρομητικού μοντέλου, οι εφαρμογές Soft1 συμπεριλαμβάνουν αυτόματη ενημέρωση νέων εκδόσεων, διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνιση των εργασιών της Kleopas Alliott με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές διατάξεις.