Τελευταία Νέα

Η SoftOne επεκτείνεται στην Κύπρο

12 Ιουλίου, 2017

Ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της στρατηγικής επέκτασης και διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της, πραγματοποίησε η SoftOne (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia), προχωρώντας στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο.

Συμπληρώνοντας ήδη 4 χρόνια εξαιρετικά επιτυχούς λειτουργίας των γραφείων της στη Ρουμανία, η εταιρεία ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη ΝΑ Ευρώπη, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίκτυο εξυπηρέτησης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Δεδομένων των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και της πολυπληθούς παρουσίας επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή, η SoftOne φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ισχυρό εταίρο των εγχώριων, ελληνικών και λοιπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Κύπρου.

Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία SoftOne Technologies Ltd και βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία, με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λεμεσό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, εγγυώμενη την παροχή λύσεων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην τοπική αγορά. Παράλληλα, σε λειτουργία βρίσκεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας www.softone.com.cy, παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα συστήματα ERP/CRM, τις Cloud υπηρεσίες και τις λύσεις Enterprise Mobility της SoftOne.

Τα γραφεία της εταιρείας εδράζονται στη διεύθυνση: Νικολάου Γκύζη 2 & Αρχ. Μακαρίου III, Κυπριανού Business Center (1ος όροφος), 3060, Λεμεσός. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: +357 25 561356, ή τη διεύθυνση email: info@softone.com.cy.