Τελευταία Νέα

Η SoftOne υποδέχεται τον GDPR

18 Μαΐου, 2018

Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Olympia, συνεπής στη δέσμευσή της για καινοτομία, αξιοπιστία και ασφάλεια, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πλήρη ευθυγράμμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της με τις κατευθύνσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Τοποθετώντας -διαχρονικά- σε προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία της πληροφορίας, η SoftOne εφαρμόζει με επιτυχία ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του διεθνούς προτύπου EN ISO 27001. Πιστοποίηση, η οποία τεκμηριώνει την τήρηση αυστηρά προδιαγεγραμμένων κανόνων και πολιτικών με σκοπό την παροχή λύσεων λογισμικού που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων.

Το λογισμικό Soft1 παρέχει από το σχεδιασμό του μία σειρά από εργαλεία και μηχανισμούς προστασίας που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές διαβάθμισης και πρόσβασης στην πληροφορία. Οι τρέχουσες εκδόσεις των εφαρμογών Soft1 έχουν εμπλουτιστεί και ενσωματώνουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις απαιτήσεις του GDPR.

“Η SoftOne είναι απολύτως έτοιμη για το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων” ανέφερε ο κ. Γιώργος Κουλογιάννης, Chief Quality Officer της εταιρείας, προσθέτοντας παράλληλα: “Η εφαρμογή του GDPR προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η SoftOne στέκεται αρωγός στην προσπάθεια αυτή, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο σύστημα λογισμικού που εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.”