Τελευταία Νέα

Διοικητικές αλλαγές στον Όμιλο Olympia

23 Φεβρουαρίου, 2018

Ο Όμιλος Olympia ανακοινώνει μία σειρά από διοικητικές αλλαγές που εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της φυσιογνωμίας του, αναβάθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης, διεύρυνσης των στρατηγικών δυνατοτήτων, καθώς και ανάληψης νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυναμική πορεία του.

Λειτουργώντας με βάση τα διεθνή δεδομένα και τις καλύτερες πρακτικές σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης,  ενισχύεται ιδιαίτερα ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχωρίζεται περαιτέρω ο ρόλος των μετόχων -που διατηρούν καθοριστικό ρόλο στις στρατηγικές επιλογές-, από εκείνο των Διοικητικών εκτελεστικών στελεχών.

Στο πλαίσιο αυτό τον εκτελεστικό ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Olympia αναλαμβάνει ο κος Ρόμπυ Μπουρλάς, μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της WESTNET DISTRIBUTION. Ο κος Μπουρλάς εντάχθηκε στο δυναμικό της Olympia το 2006 και έχει διατελέσει με επιτυχία σε διάφορες θέσεις ευθύνης στον Όμιλο. Ο κος Μπουρλάς κατέχει BSc και  MSc  από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Cornell της Νέα Υόρκης, ενώ είναι κάτοχος M.B.A. από το Πανεπιστήμιο M.I.T. της Βοστώνης.

O κος Κώστας Καραφωτάκης, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Olympia, τοποθετείται Σύμβουλος του Ομίλου και μέλος του Δ.Σ με βασική ευθύνη τη στρατηγική επενδύσεων και ανάπτυξης του Ομίλου.

Ο κος Γιάννης Καραγιάννης παραμένει Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου και μέλος Δ.Σ..

Η νέα δομή του Ομίλου Olympia υλοποιείται για να μεταμορφώσει τον Όμιλο σε ένα δυναμικό πολυεθνικό οργανισμό, με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και για να αναδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το κύριο όργανο αποφάσεων που θα διασφαλίσει την επιτυχημένη πορεία του του Ομίλου στο μέλλον.