Τελευταία Νέα

SUNLIGHT: Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2019

12 Σεπτεμβρίου, 2019

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα και ολική επάνοδος με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και επιπλέον επενδύσεις

  • Αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Ξάνθης
  • Πλήρης καταβολή του υπολοίπου της ασφαλιστικής αποζημίωσης
  • Υλοποίηση προγράμματος επενδύσεων για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 25%
  • Επαναφορά σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τον Όμιλο κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, με κύκλο εργασιών 78 εκατ. € (έναντι 76 εκατ. € την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2018), EBITDA 11,3 εκατ. € και κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. €
  • Ολοκλήρωση της νέας μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου στο εργοστάσιο της Ξάνθης, συνολικής δυναμικότητας 10 χιλιάδων μπαταριών ετησίως

 

Το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2019 σηματοδότησε για τη SUNLIGHT, εταιρείας μέλους του Ομίλου Olympia, την ανάκτηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου της στο Ν. Όλβιο της Ξάνθης στα προ της φωτιάς του Μαΐου 2018 επίπεδα, σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο, η SUNLIGHT κατάφερε την ολική της επαναφορά στις διεθνείς αγορές βιομηχανικών μπαταριών, στις οποίες διατηρεί σημαντικά μερίδια, καθώς και το λανσάρισμα της νέας σειράς μπαταριών Li.ON FORCE που βασίζονται στην τεχνολογία λιθίου.

Το 1ο  εξάμηνο του 2019, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου επανήλθαν σε θετικά επίπεδα. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 78 εκατ. €, έναντι 76 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταφέρνοντας αύξηση 2,7%. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη 11,3 εκατ. €, έναντι ζημίων 27,2 εκατ. την ίδια περίοδο του 2018.  Τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. €, έναντι ζημιών 33,2 εκατ. €, την ίδια περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι το 1ο εξάμηνο του 2018, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας είχαν επιβαρυνθεί από την απομείωση των καταστραμμένων  περιουσιακών στοιχείων, όπως και την μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα των δύο τελευταίων μηνών αυτού.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία της ασφαλιστικής αποζημίωσης συνολικού ποσού 66 εκατ. ευρώ από το consortium του συνασφαλιστικού σχήματος. Ειδικότερα, καταβλήθηκαν τα εναπομείναντα 48 εκατ. ευρώ του προαναφερθέντος ποσού, τα οποία υπήρξαν και η βασική πηγή χρηματοδότησης για το έργο ανακατασκευής του τμήματος του εργοστασίου που είχε πληγεί. Πλέον, το εν λόγω τμήμα είναι   σε πλήρη λειτουργία, με τις νέες εγκαταστάσεις να ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα παραγωγικής λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας, αναβάθμιση η οποία χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

Στην ίδια περίοδο, η εταιρεία εισήλθε στην πολλά υποσχόμενη αγορά μπαταριών λιθίου για Ηλεκτρικά Οχήματα Βιομηχανικής Χρήσης (EIVs). Εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία της στην εν λόγω τεχνολογία, παρουσίασε  την πρώτη λύση «έξυπνης» μπαταρίας λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα βιομηχανικού τύπου, η οποία ενσωματώνοντας στοιχεία Internet of Things, επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με την μπαταρία και εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη χρήσης και μικρότερο κόστος συντήρησης για τους  ανά τον κόσμο πελάτες της SUNLIGHT. Με σχεδιασμό εξ’ ολοκλήρου από την ομάδα μηχανικών λιθίου της SUNLIGHT στην Ξάνθη και επίλεκτους Έλληνες συνεργάτες, η εταιρεία συμπληρώνει πλέον την προϊοντική της παλέτα, κατά τρόπο ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη ηλεκτροκίνησης βιομηχανικού τύπου. Με δεδομένη την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας λιθίου στις διεθνείς αγορές, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου, στο εργοστάσιο της Ξάνθης, συνολικής δυναμικότητας 10 χιλιάδων μπαταριών ετησίως. Τέλος, οι υπόλοιπες δύο παραγωγικές μονάδες (ανακύκλωσης συσσωρευτών στην Κομοτηνή και συναρμολόγησης μπαταριών στην Βερόνα της Ιταλίας), ως αναπόσπαστα πλέον τμήματα στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας του Ομίλου της SUNLIGHT, συνέχισαν το πλάνο  διαρκούς βελτίωσης των λειτουργιών τους.

Οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του 2019

Το εργοστάσιο της SUNLIGHT στην Ξάνθη, έχοντας πλέον επιτύχει την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγικής του δυναμικότητας, αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του Οκτωβρίου το νέο επενδυτικό πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικής του ικανότητας κατά 25%. Πλέον, η SUNLIGHT μπορεί αφ’ ενός να επεκταθεί σε νέα τμήματα της διεθνούς αγοράς, όπου έως σήμερα έχει σχετικά μικρή παρουσία (OEMs, αγορές εκτός Ευρώπης), αφ’ ετέρου δε να ανταποκρίνεται σε ταχύτερους χρόνους και με μεγαλύτερη ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της.

Πέραν των παραπάνω, στο προσεχές διάστημα η  Διοίκηση του Ομίλου SUNLIGHT θα εστιάσει την προσπάθειά της σε δύο κυρίως άξονες:

  • Στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων λύσεων, βασιζόμενων στην τεχνολογία λιθίου. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση αφ’ ενός στην ανάπτυξη και τοποθέτηση στη διεθνή αγορά νέων προϊόντων που θα είναι προσαρμοσμένα στο να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες κίνησης των EIVs (fit for purpose solutions), αφ’ ετέρου στην κάλυψη άλλων εφαρμογών, όπως λόγου χάρη στις μπαταρίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της SUNLIGHT. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και κυρίως η εφαρμογή του Internet of Things στην παραγωγική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα θα είναι από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την επιχειρηματική συνέχεια και επιτυχία στo πολύ άμεσο μέλλον.